Skip to content

Obchodné podmienky

Pracujeme v zmysle „Všeobecných zasielateľských podmienok“ Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky.

Ich celé znenie nájdete tu.