Skip to content

Mezinárodní přeprava má 2 základní pravidla – FOB a CIF. Co znamenají a jaký je mezi nimi rozdíl?

Přeprava zboží se řídí mezinárodními obchodními podmínkami také známými jako Incoterms. Mezi základní pravidla patří FOB (bezplatný vstup na palubu) a CIF (cena, pojištění a přeprava), jejichž význam se však mnohým lidem plete.

Mezinárodní přeprava a pravidla Incoterms

Označení Incoterms je souborem mezinárodních pravidel, která se používají v zahraničním obchodě. Jedná se o registrovanou ochrannou známku Mezinárodní obchodní komory, do které řadíme pravidla pro jakýkoli druh dopravy a pravidla pro dopravu po moři i vnitrozemských vodních cestách. Jejich součástí jsou i pravidla FOB a CIF, z nichž každá má rozdílný význam.

FOB

Jedná se o smlouvu mezi prodávajícím a kupujícím, v níž se prodávající zavazuje naložit zboží na plavidlo, které si kupující vybral. Informace o přístavu a plavidle musí kupující předem sdělit prodávajícímu. Mezi povinnosti prodávajícího dále patří odbavení zboží na vývoz, přičemž riziko a náklady jsou rozdělené mezi prodávajícího a kupujícího.

Většinou FOB využívají kupující s velkým objemem nákladu nebo větším počtem zásilek, kteří chtějí mít přehled o přepravě svého zboží a plavidlu, které jej převáží. Ceny FOB jsou v porovnání s CIF konkurenceschopnější, protože si kupující může vybírat z více nabídek přepravních společností. I kvůli tomu je FOB častou volbou podniků, které jsou ochotné podstoupit riziko, potřebují pracovat s aktuálními informacemi o přepravě a zároveň šetřit náklady na přepravu.

CIF

Jedná se o zkratku, která zahrnuje náklady (tedy cenu), pojištění a přepravné, které musí prodávající zaplatit, aby zboží dorazilo do cílového přístavu. Povinnost zaplatit pojištění přepravy zboží stanoví prodávajícímu kupující. Kupující na sebe také přebírá riziko ihned po naloženém zboží na loď.

CIF využívají většinou menší podniky nebo kupující, kteří nemají dostatek zkušeností s mezinárodním dovozem. V tomto případě představuje CIF jednoduchou alternativu, jak zboží dovézt do požadované přístavu bez nutnosti řešení pojistného a dalších přepravních detailů. Nevýhodou je, že kupující nerozhoduje o výběru plavidel, jejich směřování, či dalších podrobnostech týkajících se přepravy a zároveň je v porovnání s FOB dražší alternativou.

Hlavní rozdíly mezi FOB a CIF

Největší rozdíly mezi FOB a CIF jsou v informovanosti o přepravě zboží, nesení rizika a odpovědnosti. V případě FOB je zboží po naložení na loď rizikem kupujícího. Pokud však kupující využívá CIF, tak je prodávající vázaný dopravit zboží do určeného přístavu. Zároveň se musí postarat i o pojištění, pokud by se zboží během přepravy poškodilo nebo došlo ke ztrátám.

Mezinárodní přeprava není žádná věda

Máte nejasnosti v Incoterms nebo potřebujete poradit ohledně přepravy? Naše přepravní společnost Infinity Forwarding zajišťuje přepravu různých zboží po celém světě. Kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře a naši odborníci Vám rádi bezplatně zodpoví všechny vaše dotazy a pomohou vám najít to nejlepší řešení.