Skip to content

Mezinárodní přeprava: Proč je potřeba pojištění zásilky?

Nákladná přeprava zboží zahrnuje množství nepředvídatelných událostí, které mohou výrazně ovlivnit finální stav zásilky. Jaké nepředvídatelné události mohou během mezinárodní přepravy nastat a proč je lepší spolehnout se na pojištění?

 

Nejčastěji problémy při doručení zásilky 

Jak jsme uváděli, mezinárodní přeprava se potýká se spoustou nepředvídatelných situací, které se mohou vyskytnout i navzdory snahám o jejich zabránění. Mezi takové situace řadíme například krádež nákladu ve skladu, kolize na cestách či živelné pohromy, které nedokáže ovlivnit opravdu nikdo. Aby byla vaše zásilka během přepravy chráněná a vy jste nepřišli o peníze, uděláte nejlépe, pokud investujete do pojištění nákladu.

 

Vše, co musíte vědět o pojištění přepravy zásilek 

Pojištění přepravy zásilek kryje nebezpečí poškození, ztráty nebo zničení zásilky během přepravy všemi druhy dopravních prostředků po celém světě. Pojištění má obvykle platnost během celého trvání přepravy, tedy ze skladu prodejce až po doručení do skladu zákazníka, zahrnuje tedy nakládku, vykládku a všechny další manipulace během přepravy (i případných meziskladování). Rozsah pojištění není pevně stanovený, upravuje se podle individuálních potřeb s ohledem na druh přepravovaného zboží, trasu přepravy a typu dopravního prostředku.

 

Vaši zásilku si můžete nechat pojistit proti všem rizikům (all risks), které zahrnují všechna nebezpečí kromě těch, které jsou v pojistné smlouvě výslovně vyloučená. Pojištění přepravy zásilky je možné sjednat i jen na některá pojistná nebezpečí, to znamená, že pojištění platí v omezeném rozsahu. V tomto případě jsou krytá pouze nebezpečí, která jsou přímo jmenovaná v pojistné smlouvě.

 

Pojištění nákladu bez spoluúčasti 

Naštěstí k nepředvídatelným událostem nedochází často. Je však dobré vědět, že v případě pojištění je finanční kompenzace vyšší než částka, za kterou je přepravce právně zodpovědný. Výhodou je také fakt, že pojištění plnohodnotného nákladu nevyžaduje od zákazníků žádnou spoluúčast.

 

Pojištění přepravy zásilky se doporučuje sjednat v každém případě i navzdory tomu, že využíváte služby pojištěných přepravců. Výška pojištění přepravců nikdy není dostatečnou zárukou, že v případě škody budete dostatečně odškodnění. Pojištění přepravců se řídí právními předpisy, podle kterých se může přepravce své odpovědnosti za škodu zbavit a škodu vám jednoduše nezaplatit. Navíc rozsah náhrady škody při mezinárodní přepravě je limitovaný podle váhy ztraceného či zničeného zboží i navzdory tomu, že vaše zásilka může mít mnohem vyšší hodnotu. Není třeba se proto spoléhat na pojištění přepravců, ale vždy je nutné si přepravované zboží pojistit.

 

Pojištění zásilky při přepravě vyřídíme za vás 

Naše přepravní společnost Infinity Forwarding trvá na tom, aby měli naši klienti pojištěnou přepravu zásilky, s čímž vám samozřejmě pomůžou naši odborníci. Během přepravy zboží dochází k mnoha nečekaným situacím a je opravdu lepší, aby byl v případě problému váš náklad řádně pojištěný. Kromě pojištění vám však pomůžeme i s celým průběhem přepravy a najdeme nejlepší řešení pro dovoz vašeho zboží až k vám do skladu do Česka. Kontaktujte nás a vyžádejte si nezávaznou cenovou nabídku.