Skip to content

Čeká vás přeprava zboží? Tyto základní přepravní pojmy musíte znát!

Aby byla vaše přeprava zboží úspěšná, je důležité, abyste věděli, jaké úkoly mají na starosti lidé, kteří jsou do celého procesu zapojeni. Přeprava zboží často zahrnuje pojmy, kterým mnozí lidé mimo toto odvětví nerozumí. Přečtěte si více informací o úloze odesílatele, příjemce či oznamovací straně, které v celém průběhu přepravy hrají důležitou roli.

Přeprava zboží začíná u odesílatele

Vývozce je také označován jako odesílat nebo prodávající. Je třeba si uvědomit, že odesílatel nemusí být vždy také prodejcem zboží. Zboží, které odesílatel zprostředkovává může mít původ u jiných stran. Úkolem odesílatele je zkontrolovat, zabalit a označit zboží, tak aby bylo připraveno k odeslání.

Podle podmínek uvedených v přepravní smlouvě a v závislosti na Incotermu může mít odesílatel i další odpovědnosti:

  • Zajištění potřebných licencí pro vývoz a dovoz.
  • Zajištění požadavků potřebných k celnímu odbavení, ať už v přístavu původu nebo cílovém přístavu.
  • Smluvní přepravu při dodání zboží.

Existují také případy, ve kterých je odesílatel i kupujícím. Tato situace může nastat, pokud si kupující vyzvedne zboží přímo v provozu prodávajícího, který zároveň zajistí vnitrostátní i mezinárodní přepravu.

Kdo je příjemcem zboží?

Mnozí lidé si mylně zaměňují pojem odesílatel a příjemce zboží, mezi nimiž jsou však zásadní rozdíly. Příjemce zboží je ve většině případů kupující nebo vlastník zboží, který nakupuje zboží od prodávajícího, a kterému je zboží od odesílatele doručeno. Příjemcem zboží mohou být firmy, ale i soukromé osoby, popřípadě mohou být jmenováni zástupci.

S pojmem příjemce se setkáte v nákladním listu, který je důležitým dokumentem při celním jednání. Naopak v kupní smlouvě se používá označení kupující. V některých zemích se při celním jednání vyžaduje, aby byl příjemce fyzicky přítomný při vyzvednutí zásilky na stanici nákladní kontejnerové přepravy nebo v přístavu.

Jaké úkoly plní oznamovací strana?

Oznamovací strana zkráceně označovaná i jako oznamovatel je v dokumentech uváděná jako osoba, která musí být obeznámená či kontaktovaná, jakmile zásilka dorazí do cílového přístavu nebo letiště. Oznamovatelem může být kdokoli, ať už příjemce, kupující, přepravce nebo jiné osoby uvedené v dokumentech. Oznamujících stran může být více, obvykle je však vybraná jedna primární, jejímž úkolem je následně kontaktovat všechny zúčastněné strany, jakmile zboží dorazí.

Mezi další úkoly oznamovatele většinou patří odpovědnost za celní řízení v místě určení a vyřízení všech potřebných dokumentů a požadavků. Může se však stát, že odesílatelé nebo dopravci oznamovací stranu nekontaktují, protože některé dokumenty nebo nákladní listy obsahují klauzule, které je zbavují odpovědnosti o neposkytnutí oznámení. Proto je důležité dávat si pozor na podrobnosti a využít přepravní služby odborníků na mezinárodní přepravu.

Přeprava zboží bez problémů

Naše přepravní společnost Infinity Forwarding vám pomůže s celým přepravním procesem. Zajistíme přepravu zboží vaším jménem a vyřídíme celou komunikaci se zúčastněnými stranami tak, aby byl celý proces co nejjednodušší a bez zbytečných stresů.