Skip to content

Co je to intermodální přeprava?

Při zjišťování informací o přepravě se můžete setkat s pojmem Intermodal, jehož význam ne všichni chápou. Jak funguje intermodální přeprava, jaké jsou její výhody a čím se liší od multimodální přepravy? Máme pro vás jednoduché vysvětlení.

Intermodální přeprava

Je formou nákladní přepravy, která využívá dvou nebo více způsobů přepravy zboží od odesílatele až k příjemci. Využívat může například leteckou, železniční, námořní, kamionovou či vnitrozemskou vodní přepravu.

K přepravě jsou využívané speciální standardizované kontejnery vyrobené z oceli, které lze naskládat na lodě, či přepravovat speciálním přívěsem, železničním vozem nebo ve speciálně navržených nákladních letadlech. Přepravní kontejnery jsou zkonstruované tak, aby se daly snadno přemísťovat bez ohledu na způsob přepravy, bez nutnosti manipulace s jejich obsahem, čímž se eliminují další rizika.

Přepravní jednotky intermodální přepravy

Intermodální přeprava využívá k přepravě zboží upravené intermodální jednotky (UTI). Nejběžněji se jako jednotky používají přepravní kontejnery, mohou jimi však být i přívěsy, železniční vagóny a další.

Intermodální stanice jsou místa (body), ve kterých dochází k přesunu jednotlivých jednotek intermodální přepravy z jednoho druhu dopravy na druhý. Známé jsou také jako intermodální terminály.

Jak funguje intermodální přeprava?

Aby mohla být nákladní doprava považovaná za intermodální, musí být splněny dvě podmínky:

  • Náklad musí být přepravovaný v rámci jedné přepravní jednotky po celou dobu trvání přepravy – nejčastěji v přepravním kontejneru.
  • Kontejner by neměl změnit svůj objem po celou dobu přepravy.

Jelikož intermodální přeprava zahrnuje i využití železničních vozů, musíme ji rozdělit na dva druhy:

  • COFC (Container of flatcar) – jde o cenově dostupné a efektivní řešení, při kterém se mohou nakládat čtyři kontejnery současně na speciální vozy, známé jako well-car.
  • TOFC (Trailer on flatcar) – v tomto případě se přepravní návěsy převážejí na železničních valnících.

Oba způsoby jsou často využívány a pomáhají šetřit nejen náklady, ale také čas.

Výhody intermodální přepravy

V případě, že se rozhodnete pro intermodální přepravu získáte tím několik výhod:

  • Rychlost – jakmile je vybrané jednotkové zatížení vhodné pro dané zboží, zkrátí se čas nutný k nakládání, vykládání či dokumentaci. Intermodální přeprava eliminuje také zbytečné zastávky nebo zácpy kombinací železnic a trajektů.
  • Šetření nákladů – jelikož intermodální přeprava probíhá v přepravních kontejnerech, není nutná individuální manipulace se zbožím, což nejen šetří čas, ale zejména náklady. Kombinací přepravních služeb s nejnižší spotřebou paliva se rovněž výrazně snižují přepravní náklady.
  • Bezpečnost – intermodální přeprava podléhá menšímu počtu omezení týkajících se nakládání a vykládání zboží, která jsou v kombinaci s kvalitními službami bezpečnou volbou, jak předejít různým komplikacím.
  • Ochrana životního prostředí – využitím intermodální přepravy snižujete uhlíkovou stopu, protože převážením nákladu po železnici se emise oxidu uhelnatého snižují o téměř 83%.
  • Spolehlivá kapacita – kamionová a železniční přeprava v současnosti nabízejí přiměřené ceny vzhledem ke kvalitě, kterou nabízejí.
  • Flexibilita – díky intermodální přepravě můžete svůj náklad flexibilně přesouvat a jeho polohu sledovat v reálném čase.

Intermodální přeprava vs. multimodální přeprava

I přesto, že se tyto pojmy mohou zaměňovat, existují mezi nimi velké rozdíly. Při intermodální přepravě má každý druh přepravy svou zvláštní přepravní smlouvu. Pro srovnání multimodální přeprava nepotřebuje několik smluv, celý proces je v tomto případě smluvně sjednán pouze s jedním přepravcem.

Intermodální přeprava umožňuje odesílateli zvolit způsob přepravy pro každý úsek zásilky podle jeho uvážení. V multimodální přepravě se dodržuje model, který se nemění.

Při intermodální přepravě se během celé cesty zásilky používá jen jedna přepravní jednotka, a to i přes změny ve způsobu přepravy. Multimodální přeprava využívá různé dopravní jednotky pro různé druhy přepravy.