Skip to content

Přeprava zboží ve 20stopém kontejneru. Jaké jsou rozměry kontejnerů a maximální zatížení?

Standardní 20stopý přepravní kontejner je nejběžněji používaným řešením při přepravě zboží. Kolik palet se do nich vejde, jakou vydrží maximální zátěž a jaké jsou rozměry kontejnerů? Přečtěte si všechny důležité informace o 20stopých přepravních kontejnerech.

Rozměry kontejnerů o velikosti 20 stop

Přepravní kontejner o velikosti 20 stop je často přezdívaný i jako suchá dodávka. Rozměry kontejnerů podle jednotlivých stran jsou:

  • Vnější rozměry (ve stopách): 20′ délka x 8′ šířka x 8′ 6“ výška
  • Vnější rozměry (v metrech): 6,10 m délka x 2,44 m šířka x 2,59 m výška
  • Vnitřní rozměry (ve stopách): 19′ 4“ délka x 7′ 9“ šířka x 7′ 10“ výška
  • Vnitřní rozměry (v metrech): 5,898 m délka x 2,352 m šířka x 2,393 m výška
  • Užitná kapacita: 32,6m3

Rozměry kontejnerů podle palet

Velikost 20stopého kontejneru lze zjistit i podle toho, kolik palet je do něj možné uložit. Evropské palety (europalety) mají rozměry 1,2 m x 0,8 m. Do standardního 20stopého kontejneru se vejde 11 stohů europalet v případě, že zboží netrčí přes boky. Nejoptimálnějším řešením, jak umístit palety v přepravním kontejneru je v řadě po délce a další řadou po šířce.

Americké palety mají ve srovnání s europaletami větší rozměry 40′ x 48′, tedy 1,016 m x 1,219 m. Standardní 20stopý přepravní kontejner pojme 10 palet, avšak zboží nesmí viset přes boky.

Maximální zátěž přepravního kontejneru

Prázdný 20stopý kontejner má hmotnost 2 300 kg a lze jej naložit až do hmotnosti 28 tun, takže přepravovaný náklad může mít hmotnost 25 400 kg. Přeprava zboží v kontejnerech většinou nevyužívá maximální zátěž, protože váhu kontejnerů ovlivňují různá omezení.

Kapacita kontejnerů se v různých zemích liší

Některé země mají své specifické limity, kterými se musí přepravci zboží řídit, v opačném případě za jejich překročení hrozí vysoké poplatky. Například v USA platí nižší hmotnostní limity v porovnání s jinými zeměmi.

Dodatečným poplatkům se odesílatelé vyhýbají tak, že náklad pošlou pouze do přístavu a nechají příjemce, aby sám zajistil všechna potřebná povolení a zajistil přepravu. Taková dohoda však musí být jasně stanovena v kupní smlouvě a musí splňovat podmínky pravidla Incoterm vybraného pro danou transakci.

Dalším řešením je, že odesílatel předem zjistí kapacitní a hmotnostní limity v zemích, přes které bude náklad odesílat. Svému výzkumu následně přizpůsobí zásilku tak, aby splňovala všechny podmínky daných zemí, čímž se vyhne placení nechtěných poplatků.

Dovoz zboží řešte s odborníky

Využijte služeb naší přepravní společnosti Infinity Forwarding a my se postaráme o bezpečný dovoz zboží až k vám do skladu. Nemusíte řešit velikost kontejneru, komunikaci s odesílatelem, dokumentaci, cla a ani žádné další poplatky. O vše se postarají naši experti na dovoz a vývoz.

Neváhejte nám napsat prostřednictvím kontaktního formuláře a domluvte si bezplatnou konzultaci během které vám zodpovíme všechny dotazy.