Skip to content

Co je FOB Incoterm? Námořní přeprava a vše co o ní musíte vědět

Námořní přeprava se řídí souborem mezinárodních pravidel Incoterm, která zahrnují i pravidlo FOB. V čem spočívá a jaké odpovědnosti z něj vyplývají pro prodávající a kupující? Máme pro vás jednoduché vysvětlení.

Námořní přeprava a význam pravidla FOB

Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím musí jasně určovat odpovědnosti obou smluvních stran, které souvisejí s přepravou zboží. V případě FOB se prodávající zavazuje naložit zboží na námořní plavidlo, které si kupující sám vybral. Rozdělení rizik a nákladů mezi prodávajícího a kupujícího opět určuje smlouva.

Povinnosti prodávajícího dle FOB

Mezi povinnosti prodávajícího podle pravidel FOB patří:

 • Doručení zboží a požadovaných dokumentů.
 • Kontrola, balení, označení a odeslání.
 • Snášení veškerých rizik včetně ztrát nebo poškození, dokud nebude zboží naložené na palubu plavidla, které vybral kupující.
 • Poskytnutí dokladu kupujícímu o dodání zboží.
 • Manipulační a celní poplatky v místě původu.
 • Nemá povinnost uzavírat přepravní smlouvu.
 • Bez povinnosti uzavírat pojistnou smlouvu.

Kupující a jeho povinnosti dle FOB

Kupující má podle pravidel FOB odpovědnost:

 • Zaplatit za zboží.
 • Snášet všechna rizika, včetně ztráty nebo poškození zboží po jeho naložení na jím vybrané plavidlo.
 • Přepravní smlouvu.
 • Předem oznámit prodávajícímu požadavky související s přepravou včetně názvu plavidla, místa nakládky i zvoleného termínu dodání.
 • Poplatky a clo za manipulaci na místě určení.
 • Odbavení dovozu.
 • Další cla a daně.
 • Bez povinnosti uzavřít pojištění.

Jaké náklady hradí prodávající a kupující?

V rámci pravidel FOB Incoterm má prodávající na starosti veškeré náklady související s přepravou zboží až do doby jeho dodání, včetně cla a daní. S kupujícím se spojují náklady související se zbožím od jeho dodání a také všechna cla a daně. Kupujícímu také mohou vzniknout náklady za neuvědomění prodávajícího, nebo v případě, že plavidlo odmítne převzít zboží. Přestože ani jedna ze stran nemá v podmínkách pojištění zboží, ve většině případů jedna nebo obě strany kryjí své povinnosti.

Kdo nejčastěji využívá FOB?

Pravidlem FOB Incoterm se nejčastěji řídí společnosti s velkým počtem zásilek nebo objemem nákladu, které mají obvykle s přepravou zboží zkušenosti. FOB umožňuje kupujícímu výběr přepravní společnosti a konkrétního plavidla, takže lze na přepravě zboží ušetřit. Kupující má během přepravy také více aktuálních informací o stavu svého zboží.

FOB a námořní přeprava kontejnerů

V případě, že plánujete dovést celý přepravní kontejner, který je před naloděním nasměrován do terminálu, není vhodné využívat pravidla FOB. Během přepravy kontejneru z terminálu na nakládku může dojít k poškození či ztrátě zboží, za které nese odpovědnost prodávající. Existují i případy, ve kterých není možné určit zodpovědnou stranu. Abyste se podobným problémům vyhnuli je lepší, pokud pro přepravu kontejnerů zvolíte pravidla Incoterm FCA.

Přeprava zboží bez starostí s Infinity Forwarding

Máte zájem o mezinárodní přepravu zboží nebo potřebujete prodiskutovat další dotazy? Neváhejte nás kontaktovat a naši odborníci vám během bezplatné konzultace vše vysvětlí. Přepravní společnost Infinity Forwarding je tady pro vás.