Skip to content

Co znamená zkratka EXW? Nákladní přeprava pro zkušené kupující

Pravidla Incoterm EXW kladou větší odpovědnost na kupujícího, a proto se je nevyplatí využívat každému. Jaké odpovědnosti plynou jednotlivým stranám a co byste o pravidlech EXW Incoterm měli vědět?

Nákladní přeprava podle pravidel EXW

Zatímco pravidlo FOB Incoterm je vyhrazené pro námořní přepravu, pravidlo EXW může být použité pro jakýkoli způsob přepravy. Importér tak může převzít plnou kontrolu nad procesem námořní přepravy.

Pravidla EXW jsou doporučená pro kupující, kteří mají dostatečné zkušenosti s přepravou zboží, neboť na kupující kladou větší odpovědnost. Prodávající má na zodpovědnost pouze přípravu zboží k vyzvednutí ve svých prostorách, kupující se musí postarat o všechny další požadavky související s procesem přepravy zboží.

Povinnosti prodávajícího

Podle pravidel EXW Incoterm má prodávající následující povinnosti:

 • Kontrola, balení, označení a příprava zboží ke stažení kupujícím.
 • Snášení všech rizik, včetně poškození či ztráty zboží až do doby převzetí kupujícím.
 • Po vzájemné dohodě s kupujícím pomoc se získáním dokumentů a informací kvůli vývozu, přepravu a dovozu.
 • Bez nutnosti uzavření přepravní smlouvy.
 • Žádná povinnost uzavřít pojištění.

Kupující a jeho povinnosti

V porovnání s prodávajícím má kupující větší zodpovědnost, která zahrnuje následující činnosti:

 • Platba za zboží.
 • Vyzvednutí zboží v provozu prodávajícího.
 • Snášení všech rizik včetně ztrát či poškození zboží od doby jeho převzetí.
 • Přepravní smlouva.
 • Odbavení vývozu, tranzitu a dovozu.
 • Celní manipulační poplatky – v místě původu i určení.
 • Další cílové poplatky, cla a daně.
 • Bez povinnosti uzavřít pojištění.

Jaké náklady hradí prodávající a kupující?

Náklady prodávajícího dle EXW Incoterm souvisí se zbožím až do doby jeho převzetí kupujícím. Náklady související s přepravou zboží nese kupující od doby, kdy zboží od prodávajícího převzal. Kupující také hradí všechna cla, daně a další celní formality.

Vyplatí se kupujícímu EXW Incoterm?

Pravidlo EXW je pro většinu kupujících velmi nepohodlné, neboť přebírají většinu odpovědností prodávajících. Toto pravidlo je vhodné pro prodejce, kteří s mezinárodní přepravou a logistikou nemají dostatek zkušeností. Existují i další pravidla Incoterm, která mají výhodnější podmínky pro kupující, doporučeným je například FCA.

Přeprava zboží s odborníky

Naše přepravní společnost Infinity Forwarding vám pomůže vybrat nejlepší pravidlo Incoterm a vyhnout se tak zbytečným komplikacím v mezinárodní přepravě. Napište nám prostřednictvím kontaktního formuláře a domluvte si bezplatnou konzultaci s našimi odborníky na export a import.